Showroom:  101 Trương Thị Ngào, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM